KANCELARIA EKONOMICZNA

CZ.NOWAK, E.SIKORA, T.NOWAK S.J.

 
Z NAMI TWOJE SPRAWY FINANSOWE STAJĄ SIE PROSTE
 
 O nas
Oferta
Cennik
Kontakt

 

Oferta nasza ma za zadanie umożliwienie i ułatwienie rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Całości naszych usług stanowią konkretne rozwiązania które pomagają naszym Klientom w realizacji ich przedsięwzięć.
Współpraca z naszym biurem ma stanowić zadowolenie i satysfakcję a Klient nasz powinien skoncentrować się wyłącznie na idei i strategii działania firmy.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, której uzupełnieniem jest kompletna obsługa prawna i doradztwo podatkowe.

W skład naszej oferty wchodzą:

Księgowość:
- prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

Kadry:
- sporządzanie listy płac,
- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
- obsługa kadrowa

Doradztwo:
- sporządzanie wniosków kredytowych,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
- rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT – 28,36,37)
- konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
- opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
- organizacja obiegu dokumentów,
- sporządzanie raportów finansowych,
- kontrola rozrachunków.

Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty.
Wprowadziliśmy system informacji pocztą elektroniczną tak zwany e-mailing za pomocą którego przesyłamy wszystkie informacje o nowościach w podatku VAT, zmianach przepisów podatkowych, obrotach, należnościach podatkowych, kosztach wynagrodzeń. Informacja to przekazywana jest również, w zależności od potrzeb, drogą telefoniczną.

Kancelaria Ekonomiczna ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.

 

34-350 WĘGIERSKA GÓRKA, UL. PRZEMYSŁOWA 16 TEL. /033/ 860 49 10, FAX. /033/ 960 49 40